fbpx

5 Elementów w praktyce sztuki

Koncepcja Pięciu Elementów (Five Elements, Wuxing 五行) jest bardzo mocno zakorzeniona w tradycji Wschodu.

ZIEMIA - METAL - WODA - DREWNO - OGIEŃ

Przemiana tych elementów, jeden w drugi, ich współdziałanie, to wspaniałe narzędzie do opisu rzeczywistości. To jak specjalistyczny język, który upraszcza i precyzuje komunikację.

Jak każdy specjalistyczny język, jest jednak mało czytelny dla osób spoza tej specjalności.

Postaram się przybliżyć koncepcję Pięciu elementów w sztuce I Liq Chuan.

Zobacz kolejne elementy

Większość sztuk walki widzi 5 elementów w sposób bardzo ezoteryczny np. ogień jest bardzo ekspresyjny, ziemia to stabilność itp.

Ja jednak będę się poruszał w ramach I Liq Chuan, sztuki walki, która kładzie najwyższy nacisk na uważność, świadomość szczegółów.

Na początek, tradycyjne przyporządkowanie elementów do organów ciała. Jak później zobaczysz, ma to istotne znaczenie w praktyce sztuki.

Musisz wiedzieć, że każdy element ma dwie fazy, które można określić jako obronną (pierwsza z nich) i atakująca (druga), co widać w zestawieniu.

Każdy z elementów ma też swoją płaszczyznę lub płaszczyzny działania.

Każdy element jest opisany w według następującego schematu

PIERWSZA FAZA

DRUGA FAZA

 • Ziemia – utrzymuje
  – żołądek
  – horyzontalna
 • Ziemia  – kołysze, trzęsie się
  – śledziona
  – frontalna
 • Metal – rozdziela
  – płuca
  – frontalna
 • Metal – sieka, tnie
  – jelito grube
  – sagitalna
 • Woda – opada
  – pęcherz moczowy
  – sagitalna
 • Woda – wznosi się
  – nerki
  – frontalna
 • Drewno – kompresuje, ściąga
  – wątroba
  – horyzontalna
 • Drewno – przebija, penetruje
  – pęcherzyk żółciowy
  – sagitalna
 • Ogień – nakrywa
  – jelito cienkie
  – frontalna
 • Ogień – rozciera, wiruje
  – serce
  – horyzontalna

Fazy objawiają swoja siłę dopiero wtedy, kiedy są skonfrontowane z partnerem (przeciwnikiem). W takiej sytuacji, faza obronna jednego elementu, kontroluje atak partnera podczas jego fazy atakującej.

Przykładowo, atak metalu czyli uderzenie w płaszczyźnie sagitalnej, jest kontrolowane przez fazę obronną ognia czyli nakrycie. W ten sposób elementy się przenikają i uzupełniają tworząc swoisty taniec przeplatającej się energii.

Warto też zauważyć, że 5 Elementów ma dwa odmienne cykle przemian nazywane cyklem tworzącym i cyklem kontrolującym (czasami niszczącym).

W cyklu tworzącym

 • Ziemia rodzi
 • Metal (metal wydobywa się z ziemi) ten z kolei rodzi
 • Wodę (rano na metalu powstaje rosa) ona rodzi
 • Drewno (nawadnia drzewo) z niego powstaje
 • Ogień (drewno się pali) który z kolei rodzi
 • Ziemię (spalone drewno to popiół) i cykl się zamyka

W cyklu kontrolującym

 • Ziemia, która pochłania (jak gąbka)
 • Wodę, ta z kolei gasi
 • Ogień, który topi (pali)
 • Metal a on rozcina (rozdziela)
 • Drewno, które ściąga (wiąże)
 • Ziemię itd.

Bardzo trudno jest opisać słowami charakterystyczne cechy każdego z elementów. Jednak po ich poznaniu, komunikacja staje się o wiele łatwiejsza – zaczynamy mówić jednym językiem bez potrzeby opisywania szczegółów. To podobnie jak w tenisie. Kiedy powiesz “forhend“, to wiadomo co to jest. Nie musisz opisywać jak się to robi.

Cykle się uzupełniają. Cykl tworzący widzimy ze swojego punktu widzenia a cykl kontrolujący wymaga współ-działania partnera.

Niedługo na naszym kanale Youtube pojawi się kilka filmów opisujących koncepcję 5 Elementów w sztuce I Liq Chuan.

Shopping Cart
Scroll to Top