fbpx

There is no spoon – wyjdź poza przekonania

Odtwórz wideo

BoyDo not try and bend the spoon. That's impossible. Instead only try to realize the truth.

Neo: What truth?

Boy: There is no spoon.

Neo: There is no spoon?

Boy: Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself.

Pamiętasz Matrix? Oczywiście mówię o filmie.

Pozwól, że na chwilę razem zanurzymy się w konwencji mindfulness i przyjrzymy fragmentowi filmu z innej perspektywy. I Liq Chuan łączy mindfulness z praktyką sztuki. Integruje uważność ze świadomością ciała i ruchu, jest doskonałym przykładem jak mindfulness może być zastosowane w kontekście ruchu i rzeczywistości materialnej.

W I Liq Chuan, nie tylko koncentrujesz się na uważnym obserwowaniu swoich myśli i emocji, ale także na świadomości swojego ciała i ruchu oraz wykorzystaniu go w kontekście sztuki walki i codziennego życia.

Podobnie jak w scenie z Matrixa, tak i w I Liq Chuan, chodzi o wyjście poza ograniczenia własnego umysłu i przekonań. Nie jesteśmy tylko pasywnymi obserwatorami własnych myśli, ale także aktywnymi ich uczestnikami, którzy łączą się z fizycznym aspektem swojego bytu. Poprzez praktykę I Liq Chuan, uczymy się uważnego obserwowania naszych ruchów, reakcji i interakcji z otaczającym światem.

W praktyce I Liq Chuan, koncentrujesz się na “dotyku” – na tym jak Twoje ciało reaguje na różne sytuacje i jak Twoje ruchy wpływają na otoczenie. Zamiast postrzegać świat jako oddzielne byty i przedmioty, stajesz się bardziej świadomy wzajemnego oddziaływania między sobą a tym, co ciebie otacza. Uczysz się, że to nie tylko twoje myśli i przekonania kształtują twoje doświadczenie, ale także twoje ciało i sposób, w jaki się poruszasz.

Przez praktykę, integrujesz się jako całość – umysł, ciało i świadomość stają się jednym. Twoje działania stają się naturalne, płynne i zrównoważone, a uważność przenika wszystkie aspekty bytu. W ten sposób, I Liq Chuan staje się narzędziem, które łączy mindfulness z rzeczywistością materialną, umożliwiając doświadczanie pełni obecności i harmonii z otaczającym światem.

Łącząc praktykę mindfulness, jaką jest obserwowanie swoich myśli i emocji, z praktyką I Liq Chuan, która angażuje świadomość ciała i ruchu, możesz doświadczać pełni bycia w teraźniejszości. Zauważ, że to nie tylko przekonania i myśli kształtują twoje doświadczenia, ale także ciało i sposób, w jaki się poruszasz. Przez połączenie tych dwóch praktyk, możesz otworzyć się na pełniejsze doświadczenie rzeczywistości i odkrywać piękno, jedność i spójność w każdym ruchu, oddechu i chwili.

Shopping Cart
Scroll to Top