fbpx

Podstawowe definicje

Często, zwłaszcza na początku przygody z I Liq Chuan, mamy problem z definicjami pojęć. Najczęściej wtedy słyszę odpowiedź w rodzaju “no więc to jest tak, że…”.

Jednak w sztuce takiej jak I Liq Chuan, dużą część wiedzy przekazujemy za pomocą słów. Dzieje się tak zwłaszcza na początku nauki. Musimy więc być bardzo precyzyjni w tym co mówimy.

Dlatego poniżej zebrałem najważniejsze definicje.

Nie traktuj ich jako bezwzględnie obowiązujące. To są raczej definicje jakie chciał bym usłyszeć w odpowiedzi np. podczas egzaminu.

To jest także język i definicje jakie staram się używać podczas zajęć i warsztatów.

Jakości ruchu

definicja:
 • absorbcja/projekcja
 • otwarty/zamknięty
 • kondensacja/ekspansja
 • wklęsły/wypukły
 • trójwymiarowa sfera
uwagi:

Poszczególne jakości są opisane w osobnych punktach.

definicja:

Absorbcja jest akcją od punktu kontaktu do stóp i palców stóp, przodem ciała.


uwagi:

Absorbcja jest często utożsamiana z ciągnieciem.

Mimo, że tak to może wyglądać, nie należy tych dwóch akcji utożsamiać.

definicja:

Projekcja jest akcją od stóp, do czubka głowy i czubków palców, tyłem ciała.


uwagi:

Projekcja jest często utożsamiana z pchaniem.

Mimo, że tak to może wyglądać, nie należy tych dwóch akcji utożsamiać.

definicja:

W płaszczyźnie horyzontalnej

O otwartości mówimy, kiedy punkt kontaktu znajduje się na zewnątrz linii ciała.

W płaszczyźnie sagitalnej

O otwartości mówimy, kiedy punkt kontaktu znajduje się powyżej linii łokcia.


uwagi:

Punktem odniesienia dla otwartości i zamkniętości jest punkt kontaktu.

definicja:

W płaszczyźnie horyzontalnej

O zamkniętości mówimy, kiedy punkt kontaktu znajduje się wewnątrz linii ciała.

W płaszczyźnie sagitalnej

O zamkniętości mówimy, kiedy punkt kontaktu znajduje się poniżej linii łokcia.


uwagi:

Punktem odniesienia dla otwartości i zamkniętości jest punkt kontaktu.

definicja:

Kondensacja jest akcją w której wszystkie powierzchnie Yin jednocześnie zbliżają się do centrum.


uwagi:

Kondensacja nie jest akcją przeciwną do ekspansji.

definicja:

Ekspansja jest akcją w której wszystkie powierzchnie Yang jednocześnie oddalają się do centrum.


uwagi:

Ekspansja nie jest akcją przeciwną do kondensacji.

definicja:

Wklęsłość jest kształtem, w którym powierzchnia Yang skierowana jest do przeciwnika.


uwagi:

Punktem odniesienia dla wklęsłości jest najczęściej punkt kontaktu.

definicja:

Wypukłość jest kształtem, w którym powierzchnia Yin skierowana jest do przeciwnika i napędzasz koło.


uwagi:

Punktem odniesienia dla wypukłości jest najczęściej punkt kontaktu.

definicja:

Przestrzeń obejmująca trzy kierunki lewo/prawo, góra/dół, przód/tył.


uwagi:

Każdy ruch odbywa się w trójwymiarowej przestrzeni. Umiejętność poruszania się w tej przestrzeni jest Świętym Graalem I Liq Chuan.

Inne definicje

definicja:
 1. Centrum grawitacji – centrum stóp
 2. Perineum wskazuje na linię równowagi
 3. Dantian – zasysanie i kondensacja
 4. Mingmen – projekcja i ekspansja
 5. Korona – zawieszona
 6. Mostek – zasysanie i kondensacja
 7. Kua – utrzymuj energię w centrum stawów biodrowych
 8. Barki opadaja nad biodrami
 9. Żebra zawijają
 10. Dziewięć pełnych i jeden pusty w stopach
 11. Łokcie zawijają w dół
 12. Kolana wskazują na wielki palec u stopy
 13. Równowaga Yin-Yang

uwagi:

Utrzymanie tych punktów jest podstawowym wymaganiem I Liq Chuan.

definicja:
 1. Relaksacja
 2. Centrum grawitacji
 3. Wyrównanie
 4. Górne centrum i centrum masy
 5. Wewnętrzne i zewnętrzne koło
 6. Koordynująca moc rotacji

uwagi:

Zrozumienie punktów w sposób oczywisty wykracza poza zakres tego skrótowego poradnika.

definicja:
 1. Teraz
 2. Bezkształtny
 3. Neutralny

uwagi:

Zrozumienie punktów w sposób oczywisty wykracza poza zakres tego skrótowego poradnika.

definicja:

Tak-jak-jest


uwagi:

Zrozumienie punktów w sposób oczywisty wykracza poza zakres tego skrótowego poradnika.

definicja:

Świadoma medytacja


uwagi:

Zrozumienie punktów w sposób oczywisty wykracza poza zakres tego skrótowego poradnika.

definicja:

Płaszczyzna horyzontalna

Jest to płaszczyzna pierwotna, równoległa do podłoża.

Płaszczyzna frontalna

Jest to płaszczyzna równoległa do przodu ciała i prostopadła do podłoża.

Płaszczyzna sagitalna (strzałkowa)

Jest to płaszczyzna prostopadła do podłoża, przechodząca przez staw barkowy.


uwagi:

Każda płaszczyzna ma swoje kierunki:

 • horyzontalna – prawo/lewo, przód/tył
 • sagitalna – przód/tył, góra/dół
 • frontalna – góra/dół, prawo/lewo

Płaszczyzny przecinają się wzajemnie. Linie przecięcia tworzą wspólne kierunki obu płaszczyzn:

 • horyzontalna – frontalna -> lewo/prawo
 • frontalna – sagitalna -> góra/dół
 • sagitalna – horyzontalna -> przód/tył
definicja:

Linia ciała to płaszczyzna sagitalna przechodząca przez środek stawu barkowego i prostopadła do płaszczyzny frontalnej.


uwagi:

Obie linie ciała są punktem odniesienia do otwartości i zamkniętości w płaszczyźnie horyzontalnej.

definicja:
 • na zewnątrz zamykaj
 • wewnątrz otwieraj
 • kiedy otwarty, projektuj
 • kiedy zamknięty, absorbuj.

uwagi:

Cztery strategie są najważniejszym narzędziem do oceny prawidłowości wykorzystania jakości ruchu.

Shopping Cart
Scroll to Top